Solární systémy

Ze Slunce se každým okamžikem uvolňuje velké množství energie, které je formou elektromagnetického záření předáváno do kosmu. Záření po 150 milionech km a 8,3 minutách dorazí k planetě Zemi. Při průchodu zemskou atmosférou je část záření pohlcena, rozptýlena, odražena nebo vyzářena.
V České republice se celková doba slunečního svitu pohybuje od 1400-1800 h/rok. V horských a podhorských oblastech 1600 h/rok a v nižinných oblastech jižní Moravy až 2000 h/rok. V našich klimatických podmínkách dopadá ročně na 1 m2 vodorovné plochy 800-1250 kWh zářivé energie. Z toho přibližně 75 % připadá na období od dubna do října a 25 % na zbýjící část roku. Pro vybrané lokality ČR jsou k dispozici tabelární hodnoty průměrné měsíční doby slunečního svitu.
 
Jsme zařazeni v dotačním programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřeném na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech, ZELENÁ ÚSPORÁM.
 
Solární soustavy mohou být uplatněny v následujících oblastech:
  • ohřev vody v bazénech, zejména nekrytých;
  • ohřev užitkové vody v letním a přechodném období, resp. předehřívání v zimě;
  • vytápění, nejvíce vodou, méně často vzduchem (v přechodném období a v zimě);
 
  •  schéma zapojení solárního zařízení pro ohřev bazénové vody
  
  •  schéma zapojení solárního zařízení pro ohřev TUV
  
  • schéma zapojení solárního zařízení pro přitápění i ohřev TUV